NOR-MAL Sp. z o.o.

Informacje odnośnie źródeł plików użytych na stronie

Firma  NOR-MAL Sp. z o.o. informuje, że wszelkie pliki oraz treści znajdujące się na stronie są:
a) naszego autorstwa, 
lub
b) autorstwa osób, którym zlecono wykonanie oraz mamy prawo do wykorzystywania ich na użytek publiczny, 
lub
c) niektóre zdjęcia użyte na stronie pochodzą ze strony freepik.com, zostały pobrane na darmowej licencji. 
Szukaj